Ortodoxný cintorín

Ortodoxný cintorín

Ortodoxný cintorín v Bratislave je jedným z najväčších židovských cintorínov na Slovensku. Nachádza sa tu vyše 7000 hrobov. Cintorín založila židovská komunita v roku 1845 a po roku 1873 slúžil ortodoxnej židovskej obci.

Židovská náboženská obec Bratislava postupne revitalizuje areál, ktorý dodnes slúži ako pohrebisko našej komunity. Sú tu pochované významné osobnosti bratislavského židovského života, medzi nimi aj rabíni Ketav Sofer (1815 – 1871) a Ševet Sofer (1842 – 1906). Dom smútku postavili v rokoch 1928 – 1929 podľa plánov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia a patrí k významným pamiatkam medzivojnovej modernej architektúry na Slovensku.

Neologický cintorín

Neologický cintorín

Neologický cintorín bol založený v roku 1873 neologickou židovskou obcou, ktorá vznikla v roku 1872. Cintorín má okolo 2000 hrobov a patrí Židovskej náboženskej obci Bratislava.

Na cintoríne sú pochované významné osobnosti slovenskej kultúry, architekti Eugen Bárkány (1885 – 1967) a Artur Szalatnai-Slatinský (1891 – 1961). V areáli stojí dom smútku s pamätnou tabuľou padlých vojakov v prvej svetovej vojne.

EN

Lokalita

Ortodoxný cintorín
Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

Neologický cintorín
Žižkova 50, Bratislava
GPS: 48°8'37.77"N, 17°4'58.11"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk