Sekcia:4
Rad:11
Číslo:8
Priezvisko:Schreiber
Meno (občianske):Samuel
Meno (hebrejské):Abraham Šmuel Benjamin („Ketav Sofer“)
Patronymum / Matronymum:Moše, Sarel
Meno manželky:Chava Leah Weiss
Dátum narodenia:13. marec 1815
Dátum úmrtia (hebrejský):19. tevet 5632
Dátum úmrtia (občiansky):31. december 1871
Vek:56
Ketav Sofer


Samuel Schreiber (známy ako „Ketav Sofer“) bol syn svetoznámeho bratislavského rabína Chatama Sofera. Študoval na otcovej ješive, stal sa rabínom, oženil sa a mal desať detí (6 synov a 4 dcéry). Keď Chatam Sofer v roku 1839 zomrel, stal sa na otcovo želanie jeho nástupcom vo funkcii vrchného rabína a hlavy Prešporskej ješivy, ktorá v tej dobe bola jedným z najvýznamnejších miest tradičného židovského štúdia v Európe. Ketav Sofer pôsobil v prešporskom rabináte 32 rokov, ktoré sa niesli v znamení vnútrokomunitných zápasov, kde na jednej strane stáli židovskí reformisti (neskôr založili neologické hnutie) a radikálni tradicionalisti (dnes je ich následníkom tzv. ultra-ortodoxia). Ketav Sofer sa snažil v Bratislave udržať líniu centristickej ortodoxie. Aj na Peštianskom židovskom kongrese v roku 1868/1869, ktorý viedol k rozkolu uhorského židovstva, zastávala bratislavská delegácia pod jeho vedením miernu ortodoxnú pozíciu, ktorá sa snažila o kompromis medzi jednotlivými frakciami a zachovanie jednoty komunity, čo sa však nepodarilo, pretože väčšina ortodoxných delegátov opustila Kongres. Roky politických zápasov boli tiež poznačené jeho chatrným zdravím. Keď Ketav Sofer zomrel vo veku 56 rokov, jeho nástupcom sa stal jeho tretí syn – Simcha Bunim Schreiber (Ševet Sofer), ktorý je pochovaný vedľa neho.

Naša archa bola odňatá a tento kameň je posledný pamätník muža, ktorý bol
nádhera koruny izraelského národa,
hlava nášho národa v diaspóre,
náš majster, učiteľ, rabi, ozajstný génius, oslavovaný
celým národom izraelským, slávne bolo jeho meno, spravodlivý
a povýšený rabín národa izraelského v diaspóre, uctievaný, svätý jas, náš učiteľ, rabín
Avraham Šmuel Benjamin Sofer, nech je pamiatka tohto spravodlivého požehnaná.
Hlava židovského súdu a rabínskej školy tu v svätej obci Pressburgu,
ten čo predvídal, koruna múdrych a znalých,
ako predošlí mudrci v hĺbkach talmudského mora on plával.
Hlava rabínov, potomok veľkolepých géniov,
ľud vzhliadal a utekal k nemu ako ku kopcu v diaľke.
Osvietil oči múdrych, veľký a mocný
s rabínskou korunou slúžil tridsaťdva rokov.
Celá zem svietila od neho ako slnko na obed,
tisíce mladých učencov sa zišli z ďalekých krajín
vypočuť si jeho mocné slová, vyjasňujúce dohady, túžiaci utíšiť smäd z prameňov jeho múdrosti.
Národ izraelský bol ako veľká veža so silnými hradbami,
ako hradby stál pevne proti vzbúrencom.
Jedinečný vo svojej generácii, jeho meno bolo ospevované po celej zemi,
pevne držiac v rukách stĺpy viery stál proti všetkému, čo chcelo zlomiť naše dedičstvo,
pôvabom zmaril všetko zlé.
Trpko žialili a nariekali v túto zdrvujúcu chvíľu,
prúdy sĺz stekali, keď vodca generácie bol uložený na miesto svojho odpočinku.

Linky

Hrobová kniha
Wikipedia
YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe

EN

PLÁN AREÁLU
HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk