Hľadaj hrob

Mená v online hrobovej knihe sú prepísané podľa pôvodnej transkripcie mien v záznamoch cintorína. Sara je niekedy zapísaná ako Soro, Moše ako Moische alebo Moses a Abraham ako Awrohom. V záznamoch je sekcia [Gruppe], rad [Reihe] a  číslo hrobového miesta. Rady sú číslované zdola nahor, hroby zľava doprava.

Kliknite na hľadané meno a hrobová kniha sa Vám otvorí v novej záložke.

EN

Lokalita

Ortodoxný cintorín
Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

Neologický cintorín
Žižkova 50, Bratislava
GPS: 48°8'37.77"N, 17°4'58.11"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk