Sekcia:4
Rad:11
Číslo:7
Priezvisko:Schreiber
Meno (občianske):Bernát (Bernard)
Meno (hebrejské):Simcha Bunim („Ševet Sofer“)
Patronymum / Matronymum:Šmuel, Chava Leah
Meno manželky:Rachel
Dátum narodenia:28. november 1842
Dátum úmrtia (hebrejský):15. kislev 5667
Dátum úmrtia (občiansky):2. december 1906
Vek:64
Ševet Sofer


Simcha Bunim Schreiber (známy ako Ševet Sofer) bol synom rabína Ketava Sofera a vnukom rabína Chatama Sofera. Narodil sa v Bratislave, vynikal v štúdiu na otcovej ješive a stal sa rabínom. V roku 1865 sa oženil s Rachel Neumann, dcérou bohatého obchodníka s textilom vo Viedni. Svokor mladý pár tri roky finančne podporoval, aby sa Schreiber mohol venovať štúdiu Talmudu. Potom sa presťahoval do Viedne, kde pracoval vo svokrovej firme. Všetok voľný čas venoval štúdiu a angažoval sa v synagóge Schiffschul. Po smrti otca v roku 1871 ho vymenovali za vrchného rabína Bratislavy a hlavu Prešporskej ješivy. Reorganizoval ješivu, základnú školu, angažoval sa v zápase s neologickou komunitou, ktorá vznikla v Bratislave vystúpením nespokojných rodín z materskej židovskej obce. Pracoval intenzívne na komentároch Talmudu, nespočetných responzách a ďalších prácach. Počas života bol Schreiber považovaný za jedného z najvýznamnejších rabínov svojej generácie. Jeho zdravie však pracovným vyčerpaním upadalo a zomrel vo Frankfurte, kam odcestoval kvôli zdravotnej starostlivosti. Napriek snahám frankfurtskej komunity ho pochovali v rodnej Bratislave, vedľa jeho otca Ketava Sofera. Jeho nástupcom v rabináte a na čele ješivy sa stal jeho syn Akiva Schreiber (1878 – 1959), ktorý Bratislavu opustil začiatkom roku 1939.

Tento kameň,
ktorý postavili ako pamiatku
pre poslednú generáciu, pod ktorý
spravodlivý muž zložil hlavu,
náš majster, učiteľ, rabín a génius
vodca židov v exile, jedinečný vo svojej generácii, ostrý a mocný,
známy celým národom, potomok a časť svätej reťaze,
rabín nášho národa vo vyhnanstve, uctievaný, svätá veľkoleposť,
náš učiteľ, rabín Simcha Bunim Sofer, požehnaná je jeho pamiatka.
Syn nášho veľkolepého rabína, známeho ako Ketav Sofer, nech je jeho pamiatka požehnaná na dobre.
Syna nášho učiteľa, rabína, svätého muža Chatama Sofera, nech je jeho pamiatka požehnaná.
Hlava židovského súdu, hlava ješivy tu vo svätej obci Pressburgu, nech ju B-h ochraňuje.
Veľkolepý učiteľ Tóry, svetlo v exile, vzácny národu izraelskému on bol,
od jeho brilantnosti, čo je nad ním v mimoriadnom žiarení, zem sa blyští,
múdry oráč si dá poradiť, loď uprostred mora dvoch Talmudov,
priniesol perly a zarovnal hrboľaté cesty v učení.
Už ako mladý, bol posadený na kreslo, aby vyplnil miesto svojich predchodcov,
tridsaťpäť rokov slúžil ako hlava rabínskej rady,
z miest jeho stúpencov tisíce mladých učencov pribehli k nemu, nastúpení z rána,
aby utíšili smäd vodami zo studne jeho múdrosti túžiaci počuť jeho veľkolepé učenia.
Porozprávaj Izraelu, chvál tohto muža, je veľa na vytesanie do kameňa,
a preto velebte ho a vyzdvihnite ho, tak každá radosť bude naplnená.
On už nie je medzi nami, naše tváre sa zvraštili smútkom, keď nešťastná správa prišla, že nás jeho duša opustila.
Ľud a rabín trpko smútili, keď jeho telo bolo ukladané na miesto jeho svätého odpočinku.

Linky

Hrobová kniha

EN

PLÁN AREÁLU
HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk