Ortodoxný cintorín

História ortodoxného cintorína siaha do roku 1845, keď Chevra kadiša židovskej komunity zakúpila za 18 000 zlatých nové pohrebisko. Prvý pohreb sa uskutočnil 4. februára 1846. Areál rozšírili prikúpením susedných parciel v rokoch 1869 a 1926. Starý cintorín uzavreli v roku 1846 – zachoval sa z neho iba fragment, ktorý je dnes známy ako Pamätník Chatama Sofera. Ostatné hroby zo starého cintorína preniesli do spoločného hrobu za domom smútku. Ortodoxný cintorín počas komunistického režimu chátral, pretože komunita nemala finančné prostriedky na jeho údržbu. Židovská náboženská obec Bratislava dnes areál postupne obnovuje.

Ortodoxný cintorín


Na cintoríne je vyše 7000 hrobov a je rozdelený do 18 sekcií. Je tu pochovaných mnoho osobnosti ortodoxného židovského života Bratislavy. Najfrekventovanejšie navštevovaným miestom je hrob rabína Ketava Sofera, syna rabína Chatama Sofera, ktorý pôsobil v rokoch 1839 – 1871 ako vrchný rabín. Nachádzajú sa tu hroby členov rodín Bettelheim a Pappenheim. Tri z nich sa v súčasnosti reštaurujú. Novšie hroby patria Alfrédovi Wetzlerovi (1918 – 1988), ktorému sa podarilo utiecť z koncentračného tábora Auschwitz a bol spoluautorom tzv. správy Vrbu a Wetzlera, a Jurajovi Spitzerovi (1919 – 1995), partizánskemu veliteľovi a spisovateľovi.

Ortodoxný cintorín


Dom smútku postavili v rokoch 1928 – 1929 podľa plánov architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia. Elegantná moderná dvojpodlažná budova má rovnú strechu a striedme fasády. Nad vstupom do obradnej miestnosti sa nachádza široké pásové okno – symbol medzivojnovej modernej architektúry. Interiér nemá žiadne dekorácie, čisté sivé steny a podlaha s charakteristickým čierno-bielym šachovnicovým motívom obradnej sieni a miestnosti tahary dodávajú dôstojnú atmosféru. Do areálu sa vstupuje cez veľkú betónovú terasu s nástupným schodiskom a rampou v tvare U. Areál cintorína je národnou kultúrnou pamiatkou a pod číslom 10624/1-6 je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Ortodoxný cintorín
EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk