Sekcia 8

Sekcia 8 je úzky pás so šírkou maximálne 15 hrobových miest, v hornej časti sa zužuje na 6 miest a má 54 radov. Prvé dva rady sekcie sú oddelené chodníkom. Najstaršie hroby sú zo začiatku 20. storočia, väčšia časť je z desiatych a dvadsiatych rokov. Nachádzajú sa tu aj hroby vojakov z prvej svetovej vojny. Sekcia bola zriadená na parcele, ktorá bola v roku 1869 prikúpená od bratislavskej kapituly. Na parcele sa nachádzajú sekcie 8 – 13 a 18. Dodnes sa tu nachádza medzník z roku 1845, ktorým bola označená hranica pôvodného cintorína. Medzníky sa zvykli používať, ak pozemok nebol oplotený. Pieskovcový medzník má nápis J. G. a rok 1845, na druhej strane hebrejský letopočet תרה ([5]605).
Hrobová kniha str. 240-268


Ortodoxný cintorín, sekcia 8
Sekcia 8
Sekcia 8
EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk