Sekcia 7

Sekcia 7 má nepravidelný pôdorys. V dolnej časti ju chodník oddeľuje od sekcie 6, v hornej časti sa nad ňou nachádza skalný útvar. Na východnej strane má 12 radov hrobov, zatiaľ čo na západnej strane – popri starej hranici pozemku cintorína (do roku 1869) a skale vychádza úzky zužujúci sa pás hrobov, ktorý je zaplnený po 35. rad. Pôvodne sa počítalo so štyridsiatimi radmi a v poslednom mala byť šírka iba na jedno hrobové miesto. Nad sekciou sa nachádza neusporiadaná skupina 32 hrobov z obdobia okolo roku 1860. Mnohé náhrobky sú výpravné a patria prominentným osobnostiam.

Významné osobnosti:

Selma Steinerová (1925 – 2010), potomok bratislavskej kníhkupeckej dynastie a zakladateľka antikvariátu Steiner [7/1/36]

Lazar Gestettner (1828 – 1916), predseda ortodoxnej obce v rokoch 1900 – 1916, [7/1/33]
Hrobová kniha str. 172-239


Ortodoxný cintorín, sekcia 7
Sekcia 7
Sekcia 7
EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk