Sekcia 6

Sekcia 6 má nepravidelný lichobežníkový tvar a nachádza sa na južnom okraji areálu. Mierne svahovitý terén s dobrým prístupom predurčil túto časť cintorína ako miesto pre hroby bohatších členov komunity. Hroby sú usporiadané v 17 radoch a väčšinou sú z 19. storočia, iba v hornej časti nájdeme niekoľko náhrobkov z 20. rokov 20. storočia.

Významné osobnosti:

Šlomo Lemberger, „štadlan hamedina veparnas hakehila“ (1892), [6/12/28]
Israel Iserl Prostitz-Steinschneider, rabín a autor diela Mikve Israel (1877), [6/12/68]
Daniel Prostitz-Steinschneider, rabín (1918), [6/12/69]
Šlomo Zusman Buchwald, hlava beit midrašu a Talmud Tóry vo Viedni (1912), [6/13/58]
Benjamin Mizes, rabín a potomok slávnych učencov (1909), [6/13/59]
Juda Sternheim, rabín (1908), [6/13/60]
Aron Rosenfeld, pôsobil 50 rokov ako lekár vo Vrbovom (1816? – 1905), [6/14/55]
Chaim Sofer, rabín a významná autorita ortodoxného judaizmu (1821 – 1886), [6/15/64]
Salomon Spitzer, rabín Schiffschul vo Viedni, zať Chatama Sofera, (1826-1893), [6/15/61]
Hrobová kniha str. 123-171


Ortodoxný cintorín, sekcia 6
Sekcia 6
EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk