Sekcia 5

Sekcia 5 nadväzuje na sekciu 4 na jej severnom okraji. Nachádza sa v hornej časti svahovitého pozemku, preto je ťažšie prístupná. Strmý svah bol upravený do piatich terás s prístupovým schodiskom v osi sekcie. Hroby sú z obdobia rokov 1847 –1882 a dnes je táto časť cintorína zarastená náletovou drevinou a ťažko prístupná.
Hrobová kniha str. 115-121


Ortodoxný cintorín, sekcia 5
Sekcia 5
Sekcia 5
EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk