Sekcia 4

Sekcia 4 je prominentná časť cintorína, kde sa nachádzajú hroby kohénov, levitov, rabínov a iných významných a bohatých členov židovskej komunity. Na južnom okraji sa nachádza kované zábradlie. V blízkosti sekcie sa pôvodne nachádzala stará ceremoniálna hala, ktorá slúžila ako vstup do areálu. Zbúrali ju po dokončení výstavby novej ceremoniálnej haly v medzivojnovom období. Sekcia má 34 radov hrobov. Hroby v tejto sekcii pochádzajú z rôznych období a sú tu zastúpené rôzne typy náhrobkov od jednoduchých macev po luxusné granitové obelisky.
Hrobová kniha str. 58-113

Významné osobnosti:

Rad č. 3 – Manželky a príbuzné významných rabínov

Rachel Prys, vnučka Chatama Sofera (1854? – 1944), [4/3/3]
Henrietta Gross, vnučka Chatama Sofera (1860? – 1941), [4/3/4]
Hadassa Deutsch, manželka rabína Judu Deutscha [4/3/4a]
Hanna Friedman, manželka rabína Leopolda Friedmanna [4/3/5]
Rochel Schreiber, manželka Ševeta Sofera (1848? – 1916), [4/3/6]
Miriam Fischmann, manželka rabína Feischa Fischmanna, [4/3/7]
Brocho Neumann, manželka rabína David Neumanna, [4/3/8]
Chava Lea Schreiber, manželka Ketava Sofera (1816 – 1892), [4/3/9]
Simche Lehmann, dcéra Chatama Sofera (1821 – 1911), [4/3/10]

Ignatz (Itzik) Deutsch, „ochranca Svätej zeme“, cisársko-kráľovský dvorný zmenárnik, [4/5/9]

Herman Weinberger, penzionovaný cisársko-kráľovský vrchný lekár, primár miestnej židovskej nemocnice, [4/19/19]

Rad č. 4

Gitel Spitzer, vnučka Chatama Sofera, manželka rabína Zalmana Spitzera, (1815-1873), [4/4/11]

Rad č. 10 – predstavitelia obce

Heinrich Chaim Brill, dobrodinec obce (1854), [4/10/6]
Wolf Benjamin Pappenheim (1776 –1848), [4/10/10]
Kalman Pappenheim (1816 – 1869), [4/10/11]
Philipp Rafael Bettelheim, predseda ortodoxnej obce (1874), [4/10/12]

Rad č. 11 – významní rabíni

Simon Hirschler, rabín z Modry, [4/11/1]
Leopold Rubinstein, rabín, Bratislava, dajan, [4/11/2]
Leopold Friedman, rabín, Bratislava, [4/11/3]
David Neumann-Lackenbach, rabín (1821 – 1908), [4/11/4]
Moses Berger, rabín, [4/11/5]
Feisch Fischmann, rabín, [4/11/6]
Bernat Schreiber, vrchný rabín, Ketav Sofer, syn Chatama Sofera, [4/11/7]
Samuel (Abraham) Schreiber, vrchný rabín, Ševet Sofer, syn Ketava Sofera, [4/11/8]
Zalman Bonyhád, rabín, [4/11/9]
Natan Wolf Lieber, rabín, [4/11/10]
Moses Arie Loeb (Letsch) Rosenbaum, rabín, [4/11/11]
Simon Oppenheim, rabín, [4/11/12]

Východná strana sekcie pre kohénov – v rade približne od 22./23./24. miesta


Ortodoxný cintorín, sekcia 4
Sekcia 4
Sekcia 4
EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk