Sekcia 2

Sekcia 2 bola zriadená v novej časti cintorína, ktorá vznikla po jeho rozšírení v roku 1926. Má dve časti. Na západnom kraji sa nachádza úzky pozdĺžny pás so šírkou 6 hrobových miest. Táto časť s dvanástimi radmi bola rezervovaná pre pochovávanie kohénov. Hlavná časť sekcie má plánovanú kapacitu 646 hrobových miest a nachádza sa v svahovitom teréne. Dolná časť sa používala hlavne v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia.

Významné osobnosti:

Moritz Neumann (1857? – 1933), absolvent Prešporskej ješivy, rabín v Žabokrekoch, [2/1/1]

David Wessely (1867? – 1942), rabín na Prešporskej ješive, [2/1/3]

Moritz Weiss (1874? – 1942), daroval pozemok na výstavbu synagógy na Heydukovej ulici, [2/10/1]
Hrobová kniha str. 13-47


Ortodoxný cintorín, sekcia 2
Sekcia 2
Sekcia 2
EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk