Sekcia 16

Sekcia 16 sa nachádza vysoko na svahu v severovýchodnej časti areálu. Bola ťažko prístupná, a preto menej prominentná. Je tu 96 roztrúsených hrobov z obdobia 1882 –1929. Mnoho hrobov patrí deťom a mimobratislavským pochovaným. Sekcia je zarastená náletovou drevinou a ťažko prístupná.
Hrobová kniha str. 452-455


Ortodoxný cintorín, sekcia 16
Sekcia 16
Sekcia 16
EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk