Sekcia 13

Sekcia 13 je úzka časť v hustom zalesnenom poraste nad sekciami 8 a 9. V strede je chodník, ktorý ju delí na ľavú a pravú časť. V ľavej je 17 radov a v pravej 8 radov hrobových miest. Hroby pochádzajú z tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia. Mnohí pochovaní sú mimobratislavskí a utečenci z Viedne, Burgenlandu, Petržalky a z území zabratými Maďarskom v roku 1938.
Hrobová kniha str. 407-417


Ortodoxný cintorín, sekcia 13
Sekcia 13
Sekcia 13
EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk