Sekcia 12

Sekcia sa nachádza v najzápadnejšej časti areálu. Pôvodne sa tu plánovalo so 716 hrobovými miestami v 43 radoch. Počas socializmu bola sekcia zmenšená asi o dve tretiny svojej plochy – dnes je súčasťou pozemku susedného hotela Sorea Regia (parc. č. 1716/1). Hroby v niekoľkých radoch pochádzajú z povojnového obdobia zo štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia. Pochovali tu repatriantov, mnohí zomreli na následky vojnových útrap. Horná časť sekcie je zarastená lesom.
Hrobová kniha str. 376-406


Ortodoxný cintorín, sekcia 12
Sekcia 12
EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk