Sekcia 11

Sekcia 11 sa nachádza na západnom kraji areálu cintorína. Plánovalo sa tu so 756 hrobovými miestami v 36 radoch na pravidelnej pozdĺžnej ploche. V štyridsiatych a päťdesiatych rokoch 20. storočia sa pochovávalo v hornej časti. Dolná časť bola prázdna – v posledných rokoch sa pochováva aj tu – hroby v tejto sekcii sú rozmiestnené živelne, bez akýchkoľvek pravidiel. Náhrobné kamene nerešpektujú tradície cintorína – tvarom a materiálom sa výrazne odlišujú.
Hrobová kniha str. 344-375


Ortodoxný cintorín, sekcia 11
Sekcia 11
Sekcia 11
EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk