Sekcia 10

Sekcia 10 sa nachádza v západnej časti areálu cintorína. Plánovalo sa tu so 682 hrobovými miestami v 36 radoch na pravidelnej pozdĺžnej ploche. Pochovávalo sa tu od tridsiatych rokov do začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia. Najstaršie hroby sú v hornej časti sekcie.
Hrobová kniha str. 315-343


Ortodoxný cintorín, sekcia 10
Sekcia 10
EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk