Masové hroby

Masové hroby

Masové hroby sa nachádzajú medzi ceremoniálnou halou a sekciami 2 a 17. V dvoch hroboch pochovala v rokoch 1943/1944 Chevra kadiša exhumované ostatky zo starého cintorína, ktorý bol likvidovaný pri výstavbe tunela. Podľa dobový svedectiev boli ostatky uložené do drevených debničiek s menom pochovaného. Presný počet ani plný zoznam mien pochovaných nie sú známe. Existuje prepis vybraných epitafov starého cintorína. Na pôvodnom mieste nechali iba rabínsku sekciu okolo hrobu Chatama Sofera a okolitých 22 hrobov. Zvyšok cintorína dnes tvorí Pamätník Chatama Sofera.

EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk