Historická mapa bratislavy (1910)

Lokalita

Ortodoxný cintorín sa nachádza na juhozápadnom okraji mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Žižkovej ulici. Pôvodne sa cesta volala Karloveská cesta (Károlyfalvai út) a slúžila ako hlavná komunikácia smerom do Mlynskej doliny, Karlovej Vsi a Devína. Neskôr cestu pomenovali na Podhradskú. Nábrežie bolo zregulované až v tridsiatych rokoch, keď vznikla nová komunikácia (dnešné Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu) a cesta pod cintorínom stratila svoj pôvodný význam.

Ortodoxný cintorín

Areál cintorína sa rozprestiera na svahu s južnou orientáciou s výhľadom na Dunaj. V blízkej budúcnosti bude tento výhľad zastavaný developerským projektom River Park 2. Na západe areál susedí s hotelom Sorea Regia, ktorý bol postavený ako odborársky hotel v období socializmu. Na východe sa nachádza katolícky Mikulášsky cintorín. Severnú hranicu areálu, ktorá je v hustom zalesnenom a ťažko prístupnom teréne, určujú parcely rodinných domov na ulici Fialkové údolie.

EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk