Dom smútku - exteriér

Dom smútku

Ústredným objektom cintorína je dom smútku, ktorý tiež býva označovaný ako ceremoniálna hala alebo bet tahara [dom očisty]. V objekte sa vykonáva očista tela zosnulého pred pohrebom. Telo sa zabalí do pohrebného rúcha a prekryje plátnom alebo vloží do rakvy z nehobľovaného dreva. Starý dom smútku stál na južnom kraji dnešnej sekcie 4. Trojpodlažný objekt v neorománskom slohu slúžil ako reprezentatívny vstup do areálu cintorína, miesto pohrebných rituálov, ako aj priestory pohrebného bratstva Chevra kadiša, ktoré malo v bratislavskej komunite významné postavenie. Budova bola zbúraná v tridsiatych rokoch 20. storočia.

Dom smútku - interiér

Nový dom smútku postavili v juhovýchodnom rohu cintorína rokoch 1929 – 1930 podľa plánov architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia. Dvojica patrila k najúspešnejším architektom medzivojnového obdobia na Slovensku a pre židovskú komunitu navrhli objekty nemocnice, sirotinca a bytového domu.

Moderná dvojpodlažná budova má rovnú strechu a striedme fasády. Vnútorný priestor je delený na obradnú sieň, miestnosť tahary (očisty tela), skladové priestory a dva byty na poschodí. Nad vstupom do obradnej miestnosti sa nachádza široké pásové okno – symbol medzivojnovej modernej architektúry. Markíza pod oknom vytvára krytý priestor so šachovnicovou podlahou. Interiér nemá žiadne dekorácie, čisté sivé steny a podlaha s charakteristickým čierno-bielym šachovnicovým motívom dodávajú obradnej sieni a miestnosti tahary dôstojnú atmosféru.

Rampa

Do areálu cintorína sa vstupuje cez veľkú betónovú terasu s nástupným schodiskom a rampou v  tvare U. Úlohou tejto stavby bolo vyriešiť prístup do areálu v svahovitom teréne. Pozdĺž južného okraja cintorína bol vybudovaný dlhý oporný múr, ktorý rieši terénnu nerovnosť medzi úrovňou cintorína a cestnou komunikáciou pod areálom. Terasa a múr boli realizované v rokoch 1936 – 1937 podľa projektov architekta Josefa Konrada.

V rokoch 2008 – 2013 boli dom smútku a priľahlá terasa obnovené vďaka finančnej pomoci Nadácie SPP, Ministerstva kultúry SR, Cahnman Foundation a súkromných sponzorov. Autorom projektu pamiatkovej obnovy bola architektonická kancelária studio b52 pod vedením Ing. arch. Jána Lukáča (1958 – 2015).

EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk