Mapa

Dejiny

Cintorín sa vyvíjal v troch fázach. Najstaršia časť bola zriadená v roku 1845, keď Chevra kadiša židovskej komunity zakúpila za 18 000 zlatých parcelu pre nové pohrebisko. Dovtedy sa využíval starý cintorín (zachovala sa z neho časť známa ako Pamätník Chatama Sofera pri tuneli), ktorý bol kapacitne preplnený. Preto sa ortodoxný cintorín niekedy označuje ako „nový“ ortodoxný cintorín. Prvý pohreb sa tu uskutočnil 4. februára 1846 (8. švat 5606 / ח׳ בִּשְׁבָט תר״ו) a starý cintorín sa prestal používať.

Medzník

Na východnej hranici sekcie 8 sa dochoval medzník z roku 1845, ktorý objavil odborník na hraničné kamene Milan Thurzo. Bola ním označená západná hranica pôvodného cintorína. Medzníky sa používali, ak pozemok nebol oplotený. Pieskovcový medzník má nápis J.G. a rok 1845, na druhej strane hebrejský letopočet תרה (605[5]). V roku 1869 bol cintorín rozšírený prikúpením susednej parcely od bratislavskej kapituly za 500 zlatých dukátov. V tejto časti sa nachádzajú sekcie 8-13.

Stará hala

K druhému rozšíreniu cintorína došlo v roku 1926. Ortodoxná obec vtedy zakúpila plochu o rozlohe približne 1,2 ha medzi židovským a susedným katolíckym cintorínom. Na tejto ploche boli zriadené sekcie 1-3, 17 a dolná časť sekcie 15. V južnej časti bola postavená nová ceremoniálna hala (1928 – 1929) a železobetónová terasa s prístupovým schodiskom a cestnou rampou v tvare písmena U. Následne bola zbúraná stará ceremoniálna hala a vybudovaný múr nad cestou.

Počas obdobia komunistického režimu areál chátral, pretože židovská komunita nemala finančné prostriedky a personálne zabezpečenie na jeho údržbu. Horná časť cintorína bola postupne zalesnená náletovými drevinami a dnes je veľmi ťažko prístupná. Po zmene spoločenských pomerov v roku 1989 židovská komunita areál postupne obnovuje. Areál cintorína je národnou kultúrnou pamiatkou a pod číslom 10624/1-6 je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

EN

PLÁN AREÁLU

HROBOVÁ KNIHA
LOKALITA
DEJINY
MORFOLÓGIA
DOM SMÚTKU
PAMÄTNÍKY HOLOKAUSTU
MASOVÉ HROBY
NÁHROBKY


Lokalita

Žižkova 36, Bratislava
GPS: 48°8'33.89"N, 17°5'20.25"E

nedeľa – štvrtok
8:00 – 16:00
piatok
8:00 – 12:00
okrem židovských sviatkov


Kontakt

Židovská náboženská obec
Kozia 18, 814 47 Bratislava
(02) 5441 6949
memorial@znoba.sk